Affinity Publisher cijena

Affinity Publisher cijena

Affinity Publisher trajna licenca.

Jednokratno plaćanje za trajnu licencu. Kupljeni software se preuzima u trenutnoj verziji.

Cijena je ista za MAC i Windows platforme.

Kupljena licenca za MAC ne vrijedi i za Windows platformu i obrnuto.

Kod narudžbe licence potrebno je navesti za koji operativni sustav želite kupiti software.

Kupljenu licencu možete dodjeliti jednom useru ili jednom računalu.

MAC ili Windows
  • trajna licenca
  • jednokratno plaćanje
  • jedan korisnik ili jedno računalo
  • nadogradnja se plaća
110 EUR